روانشناسی
جدیدترین تست های روانشناسی در www.ravanshena30.ir
قالب وبلاگ


ھدف از ابراز عشق، انجام دادن کاری برای سعادت کسی است که دوستش
دارید. پس اگر عاشق کسی ھستید، باید زبان صحبت کردن با او را یاد بگیرید...
ما آدم ھا به روش ھای متفاوت نسبت به ھمدیگر ابراز عشق یا آن را دریافت می
کنیم اما اگر نفھمیم که ھمسرمان چه چیزی را ابراز عشق می داند، میزان موفقیت
مان در زندگی زناشویی مان به تدریج کم فروغ می شود و علتش را ھم متوجه
نمی شویم.

 اینجاست که باید زبان عشق ھمسرمان را یاد بگیریم و بفھمیم.
ھمه زوجین، زبان مشترکی برای درک عشق ندارند. ممکن است زبان محبت شما
با ھمسرتان متفاوت باشد و از این مساله غافل باشید. ممکن است زبان محبت
شما، ھدیه گرفتن و زبان محبت ھمسرتان صرفا تایید کردن باشد. 

خیلی از مردان با کارھایی مانند تعمیر میز شکسته آشپزخانه، علاقه خود را به ھمسرشان نشان
می دھند؛ در صورتی که زنان با بیان کلمات، این کار را می کنند. بالاخره زنان و
مردان راه ھای متفاوتی برای بیان احساسات خود دارند. پس به شکلی که ھمسرتان از طریق آن ابراز احساس می کند، احترام بگذارید.

زبان اول؛ تایید و تشویق ●
شاید ھمسر شما از آن دسته افرادی باشد که دوست دارد با تاییدکردنش به او ابراز علاقه کنید. به عنوان نمونه، برای اینکه شب ھا کیسه
ممنونم از اینکه کیسه » : زباله را بیرون از خانه می برد، از او تشکر کنید. اما توجه داشته باشید که این تشکر شما باید به شیوه ای درست باشد
بھتر است که لحن سخن تان طعنه آمیز نباشد. به «! حالا که داری کیسه زباله رو می بری، تازه بوی بدش بلندشده » : نه اینکه ؛« زباله را بردی
یاد داشته باشید که تشویق ھا، ھمگی بر ارزشمندی ھمسرتان صحه می گذارند و رابطه ای نزدیک و صمیمی بین تان خلق می کنند. با
استفاده از کلام تاییدآمیز به طور شفاھی از ھمسرتان تعریف کنید و از اینکه برای شما کاری انجام داده، قدردانی کنید. صمیمانه به حرف ھایش
گوش دھید و تمام تلاش تان را برای تحقق آرزوھا و اھدافش به کار برید. اگر روی نقاط ضعف ھمسرتان تکیه کرده اید، حتما مساله را ھرچه
زودتر حل و فصل کنید. ھرگز با تحکم یا تھدید، درخواست یا پیشنھاد خود را منعکس نکنید و بدانید که راه ھای ارتباط کلامی پرمھر بسیاری وجود
دارند. فھرستی از نکاتی را که ھمسرتان می پسندد، تھیه و بر اساس آن فھرست، از او تعریف کنید.

زبان دوم؛ اختصاص وقت ●
آیا تا به حال به این موضوع توجه کرده اید که ھمسرتان در گله و شکایتی که از شما در زندگی زناشویی اش داشته، مدام در صحبت ھایش به
.« وقت گذاشتن برای اوست » ، این یعنی زبان محبت و عشق ورزی به ھمسرتان «!؟ چرا وقتی برای او نمی گذارید » : این مساله اشاره کرده که
شاید با خودتان بگویید که شما ھمیشه با او بوده اید اما وقت گذاشتن به معنای توجه و تمرکز شما به ھمسرتان است؛ نه به معنای کنار ھم
بودن. بھتر است زمانی که با ھمسرتان ھستید، او را در کانون توجه خود قرار دھید. حال که زبان محبت ھمسرتان را فھمیده اید، بھتر است
وقتی با او ھستید کاملا حواس تان به او باشد و حین صحبت با او تمرکز بیشتری داشته باشید؛ کارھای مورد علاقه ھمسرتان را انجام دھید و
از انجام فعالیت ھای مشترک، لذت ببرید. ھر روز حداقل ١٠ دقیقه در مورد مسایلی غیر از کار، خانواده، وظایف و رابطه تان صحبت کنید. برخی
افراد فکر می کنند ھمیشه در حال برقراری ارتباط با ھمسرشان ھستند؛ در حالی که در واقع در حال انجام کارھای روزمره اند. ارتباط برقرار
کردن واقعی یعنی اینکه شما در رابطه با موضوعات خصوصی، اھداف و رویاھایتان با ھمسرتان صحبت کنید. به عنوان نمونه، موضوعاتی مانند
اینکه آیا شده برای چیزی حسرت بخوری؟ وقتی بچه بودی، مامان را بیشتر دوست داشتی یا بابا را؟ سال گذشته، بھترین کاری که انجام دادی
و حالا به آن افتخار می کنی چه بوده است؟ ھرچه سوالات خصوصی تر باشد، درجه صمیمیت شما بالاتر می رود.

زبان سوم؛ ھدیه دادن ●
شاید شما برای ھمسرتان وقت می گذارید و مدت زمانی را به او اختصاص می دھید یا اینکه از کارھایی که برای زندگی تان انجام داده است به
صورت شفاھی تشکر می کنید اما ھنوز نتوانسته اید به ھمسرتان ابراز عشق کنید. شاید زبان محبت کردن به ھمسر شما، دادن ھدیه
باشد.برخی از ھدایا گران قیمت ھستند و برخی ارزان قیمت، از نظر کسی که زبان اصلی محبت او دریافت ھدیه است، قیمت ھدیه اھمیت
چندانی ندارد؛ بلکه اعطای آن به عنوان نمادی از عشق برایش اھمیت دارد. شاید انتخاب ھدیه برایتان مشکل باشد اما بدانید که حتی دادن یک
شاخه گل نیز می تواند مخزن عشق او را پر کند. علایق و سلیقه ھمسرتان را بھتر بشناسید و تصمیم بگیرید ھر ماه ھدیه ای ھرچند کوچک به
او بدھید. بھترین ھدیه برای کسی که زبان محبت او دریافت ھدیه است، حضور فیزیکی شما در زمان بحران است.

زبان چھارم؛ خدمت کردن ●
ھر کدام از شما به نوعی عشق خود را نسبت به ھمسرتان با انجام کارھایی نشان می دھید؛ به عنوان نمونه با پخت و پز یا چیدن میز، شستن
ظرف و... و برعکس این قضیه، با بردن زباله به بیرون، نظافت پنجره ھا، شستن ماشین و.... اما اگر می بینید از این مساله انتقاد دارید که
ھمسرتان نتوانسته کاری برای شما انجام دھد، نشان می دھد که زبان اصلی محبت شما، خدمت کردن است. خدمت نباید اجباری باشد بلکه
باید آزادانه صورت بگیرد. خدمت عاشقانه یعنی برآورده ساختن انتظارات ھمسر. اما فراموش نکنید که به جای امر، درخواست کنید؛ چراکه این ٢
واژه تفاوت معنایی بسیاری دارند. شما با درخواست، به نوعی ابراز عشق می کنید. فھرستی از کارھایی را که ھمسرتان دوست دارد، مطابق
میل او انجام دھید. ھمان گونه که قبل از ازدواج مدام با خدمت کردن به یکدیگر احساس عشق می کردید در زندگی زناشویی تان نیز از این
روش غافل نشوید. اگر زبان محبت به ھمسر شما خدمت کردن باشد، با این کار خواھید دید که چگونه رابطه تان بھتر و صمیمی تر خواھد شد.

زبان پنجم؛ لمس ●
لمس کردن ھم یکی از راه ھای ابراز محبت است. گرفتن دست یکدیگر، در آغوش کشیدن و رابطه زناشویی در زوجین از راه ھای ابراز علاقه به
یکدیگر است. در صورتی که زبان ھمسر شما لمس کردن باشد، شاید اگر او از چیزی دلگیر یا دلتنگ باشد و گریه کند، در آغوش کشیدن او
بھترین نوع عشق ورزیدن به او باشد. از شیوه ھای مثبت و لذت بخش برای این منظور استفاده کنید. توجه داشته باشید که ھمسر شما قادر
به خواندن ذھن شما نیست پس بھتر است درباره نیازھای عشقی تان صحبت کنید و زبان محبتی را که باعث می شود بیشتر یکدیگر را درک
کنید با ھمسرتان در میان بگذارید.طبقه بندی: مشاوره های متداول، جنسی و زناشوئی، مطالب آموزنده، بهبود روابط،
برچسب ها: زبانِ عشق، پنج زبان عشق، عشق،

اگر روانشناسی دات آی آر را دوست دارید به ما مثبت بدهید

اگر روانشناسی دات آی آر را دوست دارید به ما مثبت بدهید

[ جمعه 6 مرداد 1391 ] [ 10:31 ب.ظ ] [ Kiana ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
نظر سنجی
مهمترین آرزوی شما ؟ ( صادقانه و واقع بینانه )


درباره وبلاگ

همانطور که سلامت جسم برای همه ما مهم است, سلامت روان هم مهم است...
پس:
کسانی که سراغ روان شناس می روند بیمار نیستند
و کسانی که روان شناس می شوند دنبال بیمار نیستند
ما فقط کنار هم ایم تا لحظاتی که می پرسیم "چرا ما؟" به همدیگر بهترین زندگی را هدیه دهیم

" امیدواریم وبلاگ روانشناسی سهمی در موفقیت شما توی زندگیتون داشته باشه ، هرچند این موفقیت حاصل اراده شماست و ما فقط واسطه ایم... "
" به امید روزی که همه مردم سرزمین من لبخند به لب داشته باشند... "

" وبلاگ منتخب میهن بلاگ،مجله موفقیت و راه موفقیت "
مطالب برتر و پر بازدید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب