روانشناسی
جدیدترین تست های روانشناسی در www.ravanshena30.ir
قالب وبلاگ

از فردا صبح زود بیدار می‌شوم.» شاید خیلی از ما این جمله را هر روز با خودمان تكرار ‌كنیم اما وقتی فردا می‌شود همان خواب‌آلودگی و همان كسلی دوباره تكرار می‌شود، در این صورت یا دوباره می‌خوابیم و اجرای برنامه‌مان را به تعویق می‌اندازیم یا آنقدر خواب‌آلودیم كه نمی‌توانیم بازده بالایی داشته باشیم.

كارهای‌مان را به درستی انجام دهیم و همیشه برای‌مان این سوال مطرح می‌شود كه چرا فلانی اینقدر صبح‌ها راحت بیدار می‌شود و سرحال است؛ اشتباه نكنید شاید خصوصیات فیزیولوژیكی بدن شما با او متفاوت است و همین امر صبح‌ بیدار شدن شما را مشكل می‌كند.  به سوالات زیر جواب دهید و مجموع امتیازات خود را حساب كنید تا با استفاده از این مجموع دریابید چگونه شخصیتی دارید و مغز شما در چه ساعتی از روز بیشترین هشیاری را دارد.

1. اگر هیچ كاری نداشته ‌باشید و كاملا وقت‌تان آزاد باشد؛ صبح‌ها چه ساعتی از خواب بیدار می‌شوید؟

الف. 5 تا 6:30 صبح(5 امتیاز)
ب: 6:30 تا 7:45 صبح(4 امتیاز)
ج: 7:45 تا 9:45 صبح(3 امتیاز)
د: 9:45 تا 11 صبح(2 امتیاز)
ه. 11 صبح تا ظهر(یك امتیاز)

2.اگر كاملا آزاد باشید و هیچ كاری نداشته‌ باشید معمولا برنامه‌ریزی می‌كنید چه ساعتی به تختخواب بروید تا بخوابید؟

الف.8 تا 9 شب (5 امتیاز)
ب: 9تا 10:15 شب (4 امتیاز)
ج: 10:15 تا 12:30 شب (3 امتیاز)
د: 12:30 تا 1:45 صبح (2 امتیاز)
ه. 1:45 صبح تا 3 صبح (یك امتیاز)

3. برای این‌كه صبح‌ها بیدار شوید چقدر به زنگ ساعت وابسته هستید؟

الف: به هیچ وجه(4 امتیاز)
ب:  كمی وابسته‌ام(3 امتیاز)
ج:  به‌طور متوسط وابسته‌ام(2 امتیاز)
د:  خیلی وابسته‌ام (یك امتیاز)ادامه سوالات در ادامه مطلب
4. صبح‌ها بیدار شدن در سر ساعت مقرر برای‌تان چقدر  آسان است؟

الف: اصلا آسان نیست (یك امتیاز)
ب: خیلی آسان نیست (2امتیاز)
ج:  تا حدی آسان است (3 امتیاز)
د: خیلی آسان است (4 امتیاز)

5. صبح‌ها وقتی بیدار می‌شوید در نیم‌ساعت اول چقدر احساس هشیاری می‌كنید؟

الف: اصلا هشیار نیستم (یك امتیاز)
ب: خیلی هشیار نیستم (2 امتیاز)
ج: تا حدی هشیارم (3 امتیاز)
د: كاملا هشیارم (4 امتیاز)

6. صبح‌ها وقتی بیدار می‌شوید در نیم‌ساعت اول چقدر اشتها دارید؟

الف: اصلا اشتها ندارم (یك امتیاز)
ب: خیلی اشتها ندارم (2 امتیاز)
ج: تا حدی اشتها دارم (3 امتیاز)
د: كاملا اشتها دارم (4 امتیاز)

7. صبح‌ها وقتی بیدار می‌شوید در نیم‌ساعت اول چقدر احساس خستگی می‌كنید؟

الف:  خیلی خسته‌ام (یك امتیاز)
ب: كمی خسته‌ام(2 امتیاز)
ج: تا حدی سرحالم(3 امتیاز)
د: كاملا سرحالم (4 امتیاز)

8. اگر صبح روز بعد قرار یا كاری نداشته‌باشید نسبت به روزهای عادی چقدر دیرتر به تختخواب می‌روید؟

الف: اصلا (4 امتیاز)
ب: كمتر از یك ساعت دیرتر(3 امتیاز)
ج: یك تا 2 ساعت دیرتر (2 امتیاز)
د: بیشتر از 2 ساعت دیرتر (یك امتیاز)

9. اگر بخواهید بین ساعت‌های 7 تا 8 صبح ورزش كنید چقدر سرحال هستید؟

الف: كاملا سرحالم(4 امتیاز)
ب:  تا حدی سرحالم (3 امتیاز)
ج:  تا حدی برایم سخت است (2 امتیاز)
د: كاملا سخت است (یك امتیاز)

10. چه زمانی احساس خستگی كرده و احتیاج دارید بخوابید؟

الف.8 تا 9 شب (5 امتیاز)
ب: 9 تا 10:15 شب (4 امتیاز)
ج: 10:15 تا 12:30 شب (3 امتیاز)
د: 12:30 تا 1:45 صبح (2 امتیاز)
ه. 1:45 صبح تا 3 صبح (یك امتیاز)

11. اگر قرار باشد امتحان بدهید ترجیح می‌دهید در چه ساعتی امتحان برگزار شود؟

الف.8 تا 10 صبح(4 امتیاز)
ب: 11 صبح تا یك بعدازظهر ( 3امتیاز)
ج: 3 بعداز ظهر تا 5 بعدازظهر (2 امتیاز)
د:  7 بعدازظهر تا 9 شب (یك امتیاز)

12.اگر قرار باشد ساعت 11 شب به تختخواب بروید چقدر احساس خستگی می‌كنید؟

الف: اصلا خسته نیستم(صفر امتیاز)
ب: كمی خسته‌ام (2 امتیاز)
ج: تا حدی خسته‌ام(3 امتیاز)
د: خیلی خسته‌ام(5 امتیاز)

13. اگر خیلی دیرتر از حد معمول به تختخواب بروید اما نیازی نباشد كه صبح روز بعد ساعت مشخصی بیدار شوید، احتمال داردكدام یك از موارد زیر برای‌تان پیش بیاید؟

الف:  مثل روزهای دیگر صبح همان ساعت همیشگی بیدار می‌شوم و دیگر هم خوابم نمی‌برد. (4 امتیاز)
ب:  همان ساعت همیشگی بیدار می‌شوم ولی بعدش كمی چرت می‌زنم. (3 امتیاز)
ج:  همان ساعت همیشگی بیدار می‌شوم ولی دوباره راحت می‌خوابم. (2 امتیاز)
د: اصلا ساعت همیشگی بیدار نمی‌شوم و راحت می‌خوابم. (یك امتیاز)

14.اگر قرار باشد كه بین ساعت 4 تا 6 صبح بیدار باشید و روز بعد هم كاری نداشته‌باشید، كدام‌یك از حالت‌های زیر را انتخاب می‌كنید؟

الف: تا  6 نمی‌خوابم و دوست دارم بعد از ساعت 6 صبح به تختخواب بروم. (یك امتیاز)
ب: قبل از ساعت ساعت 4 صبح كمی می‌خوابم و بعد از 6 هم می‌خوابم. (2امتیاز)
ج: قبل از ساعت 4 صبح راحت می‌خوابم و بعد ش هم یك چرت كوتاه می‌زنم. (3امتیاز)
د: فقط قبل از ساعت 4 راحت می‌خوابم (4 امتیاز)

15. شما باید 2 ساعت كار فیزیكی سخت انجام دهید ولی آزادید هر ساعتی می‌خواهید را انتخاب كنید، بیشتر ترجیح می‌دهید كدام ساعت را انتخاب كنید.

الف: 8 صبح تا 10 صبح (4 امتیاز)
ب: 11 صبح تا یك بعدازظهر(3 امتیاز)
ج: 3 بعداز ظهر تا 5 بعدازظهر (2 امتیاز)
د: 7 بعدازظهر تا 9 شب (یك امتیاز)

16. شما باید به همراه یكی از دوستان‌تان 2بار در هفته یك ساعت كار فیزیكی سختی را انجام دهید. بهترین زمان برای دوست‌تان 01 تا 11 شب است، هنگام همكاری با او شما در چه وضعیتی هستید؟

الف: كاملا راحت هستم (یك امتیاز)
ب: كمی تا حدی برایم راحت است (2 امتیاز)
ج: برایم سخت است(3 امتیاز)
د: خیلی برایم سخت است (4 امتیاز)

17.فرض كنید خودتان باید ساعت‌های كاری‌تان را انتخاب كنید. شما باید 5 ساعت در روز مفید كار كنید و براساس میزان فعالیت‌تان نیز حقوق خواهید گرفت.كدامیك از ساعت‌های زیر را انتخاب می‌كنید؟

الف: 3 تا 7:30 صبح (5 امتیاز)
ب: 7:30 صبح تا 12:30 بعدازظهر(4 امتیاز)
ج: بین 9 صبح تا 2 بعدازظهر (3 امتیاز)
د:  بین 2 بعدازظهر تا 7 بعدازظهر (2 امتیاز)
ه: 5 بعدازظهر تا 3 صبح (یك امتیاز)

18. فكر می‌كنید در چه ساعتی از روز بهترین احساس را دارید؟

الف: 4 صبح تا 7:30 صبح(5 امتیاز)
ب: 7:30 صبح تا 9:30 شب(4 امتیاز)
ج: بین 9:30 صبح تا 4:30 بعدازظهر (3امتیاز)
د:  بین 4:30 بعدازظهر تا 9:30 شب (2امتیاز)
ه: 9:30 شب تا 4 صبح (یك امتیاز)

19.فكر می‌كنید بیشتر آدم صبح هستید یا عصر؟

الف: به‌طور حتم صبح (6 امتیاز)
ب:  شاید صبح باشم (3 امتیاز)
ج: شاید عصر باشم (2 امتیاز)
د: به‌طور حتم عصر هستم (یك امتیاز)حالا امتیازهای خود را جمع بزنید تا ببینید چطور آدمی هستید

  • 70 تا 86:  شما كاملا  آدم صبح هستید.
  • 59 تا 69:  تا حدی آدم صبح هستید ولی شاید صبح‌ها نزدیك‌های ظهر راحت‌تر باشید.
  • 42 تا 58: در هیچ دسته‌بندی جای نمی‌گیرید.
  • 31 تا 41: تا حدی آدم عصر هستید، در كل شاید حدود ساعت 3 تا 6 راحت‌تر باشید.
  • 16 تا 30:  شما كاملا آدم شب هستید.طبقه بندی: تست های روانشناسی،
برچسب ها: تست شخصیت، شخصیت شناسی، تست روانشنتاسی، تست جدید، تست 91، بشناس، صبح یا شب، شناخت بیشتر، test، test ravanshena30، تست، تست خواب، تست های جالب، تست های جالب جدید، تست های جالب جدید 91، تست های جالب جدید ازدیبهشت، تست های جالب جدید خرداد، تست های جالب جدید خرداد 91، تست های جالب جدید خرداد ماه، آدم صبح، آدم شب، تست صبح، تست شب، تست آدم شناسی، روانشناسی، تست روانشناسی، مطالب روانشناسی، تست های روانشناسی، تست های روانشناسی جدید، تست های روانشناسی جدید اردیبهشت، تست های روانشناسی جدید اردیبهشت 91، تست های روانشناسی جدید خرداد، تست های روانشناسی جدید خرداد 91، تست های روانشناسی جدید خرداد ماه، تست خود شناسی، خود شناسی،

اگر روانشناسی دات آی آر را دوست دارید به ما مثبت بدهید

اگر روانشناسی دات آی آر را دوست دارید به ما مثبت بدهید

[ جمعه 12 خرداد 1391 ] [ 09:00 ق.ظ ] [ * hedieh * ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
نظر سنجی
مهمترین آرزوی شما ؟ ( صادقانه و واقع بینانه )


درباره وبلاگ

همانطور که سلامت جسم برای همه ما مهم است, سلامت روان هم مهم است...
پس:
کسانی که سراغ روان شناس می روند بیمار نیستند
و کسانی که روان شناس می شوند دنبال بیمار نیستند
ما فقط کنار هم ایم تا لحظاتی که می پرسیم "چرا ما؟" به همدیگر بهترین زندگی را هدیه دهیم

" امیدواریم وبلاگ روانشناسی سهمی در موفقیت شما توی زندگیتون داشته باشه ، هرچند این موفقیت حاصل اراده شماست و ما فقط واسطه ایم... "
" به امید روزی که همه مردم سرزمین من لبخند به لب داشته باشند... "

" وبلاگ منتخب میهن بلاگ،مجله موفقیت و راه موفقیت "
مطالب برتر و پر بازدید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب